Webmail Provozní informace

Provozní informace

10.2.2020
Vážení zákazníci,

obnova všech služeb považujeme pro tuto chvíli ukončenou. Je nám samozřejmě líto, že u několika z vás došlo k nevratnému poškození dat, ale v drtivé většině se podařilo všechny problémy vyřešit. Zároveň vám sdělujeme, že zálohy starých dat (z původních serverů webdum.com) budou drženy ještě v průběhu měsíce března. Poté budou odstraněny a nadále budou držena pouze aktuální data. Dále také tato webová stránka již nebude udržována a veškeré aktivity přesuneme pod hlavičku pojem.cz. Tímto vám děkujeme za spolupráci a pokud ještě zaregistrujete jakékoliv problémy, prosíme obraťte se na náš známý email:
Kontakt

O dalším vás budeme informovat

Za team pojem.cz zdraví Petr Šponer
10.2.2020
Vážení zákazníci,

vzásadě je skončená obnova všech služeb a drtivou většinu z vás jsme již kontaktovali.

O dalším vás budeme informovat

Za nový team WebDum.com zdraví Petr Šponer
24.1.2020
Vážení zákazníci,

Bohužel nás dohnal technologický dluh minulosti dříve než jsme stihli převést veškeré služby na spolehlivou platformu Microsoft Azure. Na našem diskovém poli došlo v úterý v podvečer ke katastrofálnímu selhání, které poškodilo nejen provozní disky hostingu, ale částečně také disky záloh.
Dobrou zprávou v celé špatné situaci je, že emaily a databáze se podařilo zachránit. Jak postupně bude probíhat obnova, budeme i vaše emaily obnovovat. Databáze v pozdější fázi také, prozatím na vyžádání. Horší situace je u webů, kde máme k dospozici pouze starší zálohy a to cc z počátku r. 2018.

Za vzniklou situaci se omlouváme a jednotlivě vás budeme kontaktovat a pokusíme se věc vyřešit co možná nejdříve.

O dalším vás budeme informovat

Za nový team WebDum.com zdraví Petr Šponer
1.9.2016
Vážení zákazníci,

jak jsme již avizovali, dochází k převzetí hostingu novým provozovatelem. Formálně ještě do konce roku 2016 bude dostávat daňový doklad od původního provozovatele Alena Šponerová, ale již v novém systému Fakturoid a také nový komukační email nadále nebude "alena /tečka/ sponerova /zavináč/ webdum /tečka/ com", ale "podpora /zavináč/ pojem /tečka/ cz", který také je primárním komunikačním kanálem hostingu. Během podzimu dojde také pozvolna k přechodu na automatizovanější systém obsluhy a některá další vylepšení služeb. Zároveň s vám s politováním oznamujeme, že nový poskytovatel zrušil všechny doposud velice hojně poskytované plošné slevy plošné a nenárokové slevy. Doufáme, že přes takovýto nepopulární krok nám i nadále zachováte přízeň a věříme, že my vám naoplátku poskytneme výrazně spolehlivější a přehlednější paletu služeb spolu s výjimečně osobním přístupem.

O dalších změnách vás budeme včas informovat

Za nový team WebDum.com zdraví Petr Šponer
1.10.2015
Odstávka mailových služeb
Vážení zákazníci,
migrace mailového serveru byla úspěšně ukončena.
26.9.2014
Odstávka mailových služeb
Vážení zákazníci,
vzhledem k závažným poruchám, které se vyskytují na mailovém serveru jsme byli nuceni přistoupit k urgentní odstávce, za niž se omlouváme. Předpokládáme, že během nocí z pátka na sobotu 26.9. bude server ve stavu, kdy lze pouze číst emaily a nikoliv odesílat a manipulovat s nimi. Během soboty pak může dojít i k úplnému odstavení služby na několik hodin. Většina emailů z víkendu by měla být následně doručena, ale bohužel při delší odstávce nelze doručení garantovat se 100% jistotou. Omlouváme se za způsobené obtíže.
8.9.2014
Podvodné proforma faktury - vyjádření registrátora
Vážený zákazníku,
dnes byly rozeslány podvodné proformafaktury k zaplacení domén, které nebyly vystaveny NAŠÍ společností . Na výzvách je uvedeno cizí číslo účtu vedeného v Airbank. TYTO VÝZVY PROSÍM NEPLAŤTE. Číslu účtu naší společnosti je 830 809 001/5500, účet je vedený u Raiffaisenbank. Výzva k úhradě s jakýmkoliv jiným číslem je podvod. Zjišťujeme další podrobnosti ohledně nastalé situace, jakmile budeme vědět více detailů, budeme informovat zákazníky prostřednictvím našich stránek a portálu zákaznické podpory. Děkujeme za pochopení
S pozdravem
Aneta Prokešová Oddělení správy domén/Domain dep"

Vážení subregistrátoři,
dnes byly rozeslány podvodné výzvy k zaplacení domén, které nebyly vystaveny naší společností. Na výzvách je uvedeno cizí číslo účtu vedeného v Airbank. TYTO VÝZVY PROSÍM NEPLAŤTE A INFORMUJTE, PROSÍM V TOMTO SMYSLU I SVÉ KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY. Číslu účtu naší společnosti je 670100-2209671648 / 6210, účet je vedený u mBank. Výzva k úhradě s jakýmkoliv jiným číslem je podvod.
Zatím jsme zjistili, že výzvy se týkají pouze .cz domén a byly rozeslány přímo majitelům, nikoliv plátcům či subregistrátorům, uvedeným v naší databázi. Zjišťujeme podrobnosti ohledně nastalé situace a budeme Vás informovat.
1.12.2013
Dnes bude ve večerních hodinách několikrát (cca 2x) na krátkou dobu (odhadujeme 10-15min) odstavena služba poštovního serveru a rovněž tak i poštovní administrační rozhraní.
Děkujeme za pochopení.
20.5.2013
Migrace emailových serverů byla úspěšně ukončena. .
Děkujeme za pochopení.
30.4.2013
Dne 1.5. bude na krátkou dobu (odhadujeme 5-10min) odstavena služba poštovního serveru a rovněž tak i poštovní administrační rozhraní. rozhraní. .
Děkujeme za pochopení.
10.4.2013
O víkendu 20.- 21.4.2013 probíhá druhá fáze migrace mailerů na nové prostředí. Proto může být jejich funkce omezena a očekávejte krátkodobější výpadky funkčnosti. Migrace bude provedena tak, že nejprve převádíme pouze prázdné schránky a do těch později (počítáme do pondělního rána) vrátíme všechny vaše emaily i složky, které nyní postrádáte. Vaše emaily z doby výpadků budou posléze rovněž všechny doručeny. Očekávejte zpoždění doručení mezi 4-24h.
Na webmail: SquirrelMail Lze stále vidět vaše staré emaily a lze i odesílat poštu, jediný problém je, že emaily poslané z tohoto webmailu posléze neuvidíte v nových schránkách v odeslané poště.
Děkujeme za pochopení.
19.2.2013
V noci z 27.2.2013 na 28.2.2013 proběhne na síti našeho datacentra údržba síťové infrasktruktury. Práce na síti započnou ve středu 27.2. 2013 ve 22h a budou pokračovat až do čtvrtka 28.2. 2013 do 6h. S prací na síti bude spojeno několik menších výpadků konektivity. Jednotlivé výpadky nepřesáhnou 10 minut.

Za vzniklé problémy se předem omlouváme.
30.12.2012
Ve dnech okolo konce roku lze zaznamenat drobnější problémy díky upgradům velkého množství SW.
25.12.2012
Počínaje 1.1.2013 bude definitivně zrušené staré bankovní spojení na účet 1209887399/0800 (Česká spořitelna) a na místo něj bude možné používat již POUZE bankovní účet vedený u mBank: 670100-2209671648 / 6210
8.5.2011
Bylo zaznamenáno masivní spamování přes webserver a proto bylo cca na dobu dopoledne 9.5. pozastaveno odesílání jakýchkoliv e-mailů z webového serveru (tedy vč. webmailu). Odelané e-maily budou všechny doručeny se zpožděním v odpoledních hodinách 9.5.
19.4.2011
Problém s pomalými odezvami byl odstraněn.
18.4.2011
Od vecernich hodin 18.4. zaznamenáváme významné zpomalení přístupu k webovému serevru způsobené pravděpodobně HW síťové vrstvy. Problém řešíme a budeme vám informovat.
5.4.2011
O víkendu 7.-.8.4. 2012, převážně ve večerních a nočních hodinách, dojde k několika krátkým odstávkám služeb (nejvýše 10-15min) v souvislosti s výměnami HW. Děkujeme za pochopení.
15.8.2011
O víkendu 19. - 21.8.2011, převážně ve večerních a nočních hodinách, dojde k několika odstávkám služeb v souvislosti s upgrady a instalacemi nového HW. Děkujeme za pochopení.
2.4.2011
Omlouváme se Vám za problémy, které se objevily odpoledne dne 2.4. na databázovém stroji a způsobovaly velmi pomalé nahrávání některých hostovaných stránek.
13.5.2010
Na webových serverech byla nainstalovaná nová verze PHP - 5.2.9.
15.12.2008
Během Vánočních svátků (předpokládáme termín 28.-29.12.2008) dojde k rozsáhlejšímu upgrade SW webových serverů. Konkrétně půjde o minoritní upgrade PHP, ale o majoritní upgrade httpd serveru z řady apache 2.0.x na apache 2.2.x.
18.5.2008
Po vyladění poštovního serveru je situace v pořádku a poštovní služby tak opět fungují normálně.
16.5.2008
Omlouvám se Vám za problémy, které se aktuálně objevují na našem poštovním serveru. Bohužel od včerejšího dne je stroj v poněkud nestabilním stavu a vyžaduje manuální opravy doručovacích front. Proto jej bedlivě monitorujeme a problémy řešíme a na víkend plánujeme jeho větší údržbu (bude prováděná v noci a žádné e-maily by se neměly ztratit, pouze se ev. opozdí jejich doručení). Děkujeme za pochopení.
21.1.2008
Na webových serverech byl uveden do provozu systém omezující DoS útoky. Nastavení bylo zvoleno tak, že by nemělo mít žádný dopad na běžné užívání stránek. Systém se zaktivuje, pokud dojde k načtení téže stránky více než 8x za sekundu a poté znemožní přístup na danou stránku po dobu 7s.
25.10.2007
V noci ze 27.10.2007 na 28.10.2007 cca okolo 23:30 bude na kratší dobu pozastaveno doručování a odesílání e-mailů (pouze SMTP, netýká se webmailu) kvůli provozní údržbě mailového serveru. Žádné e-maily touto operací však nebudou ani ztraceny ani vymazány. Pouze může dojít ke zpoždění doručení o několik hodin.
12.10.2007
Dne 11.10. 2007 úspěšně proběhlo přestěhování serverů. Vyskytnul se nám ale problem s jedním ze switchů (aktivní síťový prvek) a proto je možné zaznamenat během dneška pomalejší odezvy. Nemělo by ale docházet k výpadkům. Problém dořešíme pravděpodobně dnes odpoledne, nejpozdějii však do 24h. Děkujeme za pochopení.
27.9.2007
Vážení zákazníci,

v souvislosti s plánovanou odstávkou a nasazením nového systému ccTLD.cz (nový systém českého kořenového registrátora domén) dojde dnes (27.9.2007) ve 22:00 k ukončení možnosti registrace ve starém systému. Systém bude opět aktivován 1.10.2007 cca v 10:00.

Váš WebDum.com tým
19.8.2007
Nasazením nového spamového filtru by se měl omezit objem spamů doručovaných do vašich schránek.
15.8.2007
Mailer byl nastavený globálně tak, aby "zahazoval" všechny e-maily, které rozpozná jako SPAM. Pokud byste požadovali pro svou doménu jiné nastavení, obraťte se prosím na nás.
12.8.2007
Omlouváme se za problémy s funkcí staršího DB serveru v ranních hodinách pátku 10.8. a v noci z 11.8. na 12.8., problém je odstraněný, databáze umístěna na novém HW. Některé uživatelské DB jsme byli v noci ze so -> ne nuceni restaurovat ze 24h staré zálohy. Děkujeme za pochopení.
14.6.2007
V noci okolo 1h z neděle 17.6.2007 -> pondělí 18.6.2007 bude asi na 1h odstaven poštovní server, aby mohla data být převedena na novou HW základnu, která posléze vytvoří "bezodstávkový" cluster. Během odstávky nebudou poštovní služby funkční, ale ke ztrátě žádných příchozích e-mailů nedojde a všechny budou doručeny.
24.4.2007
V noci okolo 1h ze soboty 28.4.2007 -> neděli 29.4.2007 bude asi na 20 minut odstaven www1 server, aby mohla data být převedena na novou HW základnu, která posléze vytvoří "bezodstávkový" cluster.
14.3.2007
Počínaje 31.3.2007 se stane výchozí databází poskytovanou všem NOVÝM uživatelům MySQL 5. Výchozí nastavení databáze bude mít nastaveno omezení počtu dotazů za hodinu na 15000. Na žádost uživatele lze po konzultacích zvážit změnu těchto limitů.
5.2.2007
Pro zvýšení bezpečnosti a snížení možnosti zneužívání webového serveru bylo zcela zamezeno spouštění binárních programů z datového prostoru uživatelských účtů. Pro potřeby uživatelů, kteří by takovou službu požadovali, byl vydělen samostatný webový server, kde ovšem uživatel nese veškerá rizika s tím spojená.
29.1.2007
Z bezpečnostních důvodů bylo odstaveno sFTP. Uvedeno bylo provozu opět v noci 30.1.2007.
2.12.2006
Je nám líto, ale vzhledem k tomu, jak agresivně se vyvíjejí formy zneužívání webových služeb není možné na to nereagovat jistými omezeními. Funkce mail() v PHP bylo změněno nastavení, tak aby nebylo snadné zneužívání ke spamovaní. Tato změna představuje jisté omezení použitelnosti této funkce, ale nikoliv zásadní. Nelze nadále vkládat do e-mailu dodatečné hlavičky to:, cc: a bcc:
30.11.2006
Zprovozněno v testovacím provozu SMTPs jako doplněk k TLS-SMTP. Můžete tedy používatt také SMTP přes SSL na portu 465, server mailer.webdum.com.
6.11.2006
Podrobné informace pro uživatele k problémům ze dne 3. - 4.11. 2006. Přihlásíte se vlastním jménem a heslem (stejné jako např. pro FTP).
1.11.2006
Byla provedena zásadní přestavby celé infrastruktry serverů na WebDum.com s ohledem na lepší rozložení zátěže na všechny servery. Jako hlavní www server byl nasazen stroj postavený na dvoujaderném P4 procesoru, došlo k oddělení www služby a mailového serveru, byl přidán záložní server pro případy výpadku některého z provozních serverů a dále samostatný stroj pro vytváření provozních záloh.
1.6.2005
Změny ohledně databáze MySQL se dozvíte zde.
V�echny ceny jsou kone�n�. Provozovatel nen� pl�tce DPH.