Webmail Provozní informace

Konfigurace domn a webu

Konfigurace domn 3. du

Upozornn: Domny 3. du se tkaj pouze zkaznk, kte na naem serveru provozuj webov strnky na sv domn 2. du.

Pi prvnm pihlen ke svmu tu pomoc SFTP nebo FTP spatte ve svm domovskm adresi dva podadrese: www a _ (znak podtrtko).

Adres www je msto pro ukldn strnek, kter se zobraz v prohlei, zad-li uivatel adresu www.vasedomena.cz.

Dal adres, kter je standardn vytvoen ve vaem domovskm adresi, je _ (podtrtko). Soubory obsaen v tomto adresi se zobraz uivateli, zad-li jako adresu pouze nzev Va domny druhho du, tj. nap. vasedomena.cz. Tento adres nen podle prvotnho nastaven skutenm adresem, ale pouze odkazem (linkem) na adres www. V praxi to znamen, e je zcela jedno, zad-li uivatel do svho webovskho prohlee nzev va domny s www nebo bez www. Smaznm adrese _ , kter je odkazem na adres www, neztratte dn data, pouze nebudou pstupn Vae strnky na adrese vasedomena.cz (muste zadata adresu vetn www, tj. www.vasedomena.cz).

Vytven a ruen novch domn 3. du je velmi jednoduch: v domovskm adresi sta vytvoit i smazat pslun adres s nzvem odpovdajcm nzvu poadovan domny 3. du. Chcete-li nap. vytvoit ke svm webovm strnkm internetov obchod na adrese obchod.vasedomena.cz, sta, kdy ve svm domovskm adresi vytvote adres obchod.

V�echny ceny jsou kone�n�. Provozovatel nen� pl�tce DPH.