Webmail Provozní informace

Konfigurace server

Hardware


Vechny servery (v aktulnm potu pti) jsou postaveny na technologii Intel (Xeon Dual core), vhradn dodvan firmou Hewlett-Packard, velikosti disk a pamt se mn podle poteby.
Servery jsou umstny v klimatizovanm hostingovm centru v Praze, napjen server je zlohovan.
Pipojen server smrem do NIX je 1000Mbps, do zahrani (Mnichov) pak 16Mbps.

Monitorovn slueb: Vechny servery jsou monitorovny 24h denn a na ppadn problmy i vpadky jsme okamit upozornni.

Zlohovn slueb: Pro kadou ze slueb existuje pmo v serverovn pro ppad selhn HW stvajcch server tzv. studen zloha (zlon server, kter lze v ppad poteby uvst do provoznho stavu v rozmez asi 10 - 30min).

Zlohovn dat: Vechna uivatelsk data jsou zlohovna cca 1x tdn. Zloha se uchovv standardn 1 msc s vyjimkou obsahu emailovych schranek.

Software


Operan systm: Gentoo Linux, CentOS (2.6.x) s adou vlastnch prav
Nejdleitj systmov sluby:
OpenSSH 4.x (sftp)
ProFTPd 1.3.x (FTP, FTPs)
Apache 2.2.x + PHP5.x (konfigurace zde)
MySQL 4.0.x a 5.0.x (administran rozhran phpMyAdmin 2.9)
PostgreSQL 8.0.9
NetQmail 1.05 (SMTP), Courier-imap 4.x (POP3, POP3s, IMAP, IMAPs)

V�echny ceny jsou kone�n�. Provozovatel nen� pl�tce DPH.