Webmail Provozní informace

Nastavení účtů elektronické pošty

Dříve, než začnete používat svůj diskový prostor na serveru WebDum.com k zasílání a čtení elektronické pošty, je třeba provést základní nastavení účtů. Vytvářet, rušit a měnit účty elektronické pošty je možné kdykoli po dobu poskytování služeb serverem WebDum.com. Pro konfiguraci elektronické pošty používáme webové rozhraní qmailadmin.

Základní popis

Do administračního rozhraní elektronické pošty se přihlásite buď zvolením odkazu v hlavní administrační nabídce nebo přímo na www adrese mailadmin.webdum.com.

Formulář vyplňte podle uvedeného obrázku. Do kolonky Uživatelské jméno zadejte postmaster (toto jméno představuje správce e-mailových účtů Vaší domény a nemá nic společného s uživatelským jménem pro přístup na server pomocí SFTP nebo FTP). Jméno domény je název domény, na níž provozujete své stránky - v případě domény 2. řádu je to např. mojedomena.cz; pokud nemáte vlastní doménu 2. řádu a používáte některou z domén 3. řádu na našem serveru, pak by měl obsah políčka odpovídat vzoru mojedomena.blacksuns.net.

Po úspěšném přihlášení se dostanete do hlavní nabídky:

V uvedeném obrázku jsme označili čtyři oblasti.

  • Oblast 1 zobrazuje název Vaší domény (v našem případě je to milan.blacksuns.net, máte-li doménu 2. řádu, může to být např. mojefirmicka.cz).
  • Oblast 2, červeně pojmenovaná Hlavní menu, slouží k podrobnému nastavení e-mailových služeb. Konfiguraci e-mailových schránek se budeme věnovat dále v textu.
  • V oblasti 3, červeně pojmenované Rychlé odkazy, budou zřejmě nejčastěji používané funkce. Zde můžete rychle vytvořit nový e-mailový účet, nové přeposílání, mailového robota či konferenci.
  • V poslední oblasti 4 je důležité tlačítko Odhlásit, pomocí něhož bezpečně opustíte administrační rozhraní.

Ať už se v administračním rozhraní pohybujete kdekoli, vždy se můžete vrátit do hlavního menu kliknutím na odkaz Hlavní menu umístěném zpravidla v pravém dolním rohu okna.

Nový účet, nové přesměrování

Pomocí Rychlých odkazů snadno rychle provedete nejdůležitější administraci při vytváření nových účtů. Po kliknutí na odkaz Nový mailový účet stačí vyplnit základní údaje o novém účtu.

Funkci přeposílání e-mailových zpráv můžete s výhodou použít, pokud chcete, aby zprávy z více e-mailových adres směřovaly do téže schránky. Máte-li např. zprovozněnou adresu tomas@firmicka.cz a chcete, aby všechny e-maily zaslané na informativní adresu info@firmicka.cz byly automaticky zasílány i do Vaší schránky (čímž získáte přehled o příchozích e-mailech, aniž byste byli nuceni kontrolovat dvě různé e-mailové schránky), použijte odkaz Nové přesměrování.

Jestliže již e-mailová schránka, z níž chcete provést přeposílání, existuje, budou e-maily zasílány do schránky původní i nově určené - jedná se o tzv. forwarding. Pokud zmíněná schránka nebyla vytvořena, pak budou e-maily zasílány pouze na adresu určenou pro přeposílání - v tomto případě se jedná o tzv. alias.

Konfigurace e-mailových schránek

Pro podrobnou konfiguraci e-mailových účtů klikněte na odkaz Emailové účty v Hlavním menu.

Na této stránce vidíte přehledně již aktivované účty a základní informace o nich (název účtu, kvóty atd.) . Kromě možnosti změnit nastavení jednotlivých účtů (kliknutím na ikonku  u příslušné schránky) je zde možné nastavit i důležité Zachytávání e-mailů.

Zachytávání je funkce, která umožňuje nastavit, jak se bude zacházet s e-mailovými zprávami zaslanými na Vaši doménu, ale na neexistující účet (tzv. nedoručitelné zprávy). Standardně jsou takovéto e-maily zasílány na účet postmastera, můžete však vybrat i další možnosti:

  • Zachytávání zpráv na libovolném účtu - u příslušného účtu klikněte na ikonu , která se po aktivaci změní na . Má-li být požadovaný zachytávací účet na jiném serveru než WebDum.com, klikněte na odkaz Nastavit vzdálený zachytávací účet.
  • Nezachytávat zprávy a mazat je - kliknutím na odkaz Nastavit zachytávání na SMAZAT zajistíte, že veškeré nedoručitelné zprávy budou automaticky odstraněny.
  • Nezachytávat zprávy a vracet je - kliknutím na odkaz Nastavit zachytávání na VRACET zajistíte, že veškeré nedoručitelné zprávy budou odeslány zpět odesílateli společně se zprávou o nedoručitelnosti e-mailu.

Konfigurace jednotlivé schránky

Pro podrobnou konfiguraci nastavení jednotlivých účtů klikněte na ikonku  u příslušné schránky (viz předchozí sekce).

Na této stránce vidíte přehledně aktivovaný účet. Uživatele na této stránce zejména zajímá možnost tzv. přeposílání. Tu lze nastavit pod položkou Přeposílat poštu na:

 

Všechny ceny jsou konečné. Provozovatel není plátce DPH.
WebDum.com © 2004