Webmail Provozní informace

Řízení přístupu pomocí .htaccess

Soubor .htaccess je obyčejný textový soubor, který může obsahovat řídicí informace pro webový server Apache, na němž jsou provozovány všechny webové stránky serveru WebDum.com. Můžete zde nastavit, jakým způsobem bude možné číst soubory v adresáři (bez omezení, pod heslem, zakázat přístup), a nadefinovat vlastní chybové stránky.

Soubor .htaccess lze editovat v libovolném textovém editoru, který umožňuje ukládání bez svých řídicích znaků (např. Notepad - Poznámkový blok). Neexistuje-li soubor .htaccess vytvořte jej, název však musí přesně odpovídat, a to včetně první tečky velikosti písmen. Nastavení souboru .htaccess platí pro adresář, v němž je soubor umístěn, a dále se dědí do všech podadresářů.

Chybová hlášení

Nastavení vlastních chybových hlášek provedete zapsáním následujícího řádku do souboru .htaccess:

ErrorDocument chyba_cislo /soubor.html

místo chyba_cislo a /soubor.html doplňte požadovaný kód chyby a název souboru včetně cesty.

Nejčastější chybové kódy:

400
Bad request Chybný požadavek
401
Authorization required Požadována autorizace
403
Forbidden Nepovolený přístup
404
Wrong page Neplatná stránka / Neexistující stránka
500
Internal Server Error Interní chyba serveru

 

Všechny ceny jsou konečné. Provozovatel není plátce DPH.
WebDum.com © 2004