Webmail Provozní informace

zen pstupu pomoc .htaccess

Soubor .htaccess je obyejn textov soubor, kter me obsahovat dic informace pro webov server Apache, na nm jsou provozovny vechny webov strnky serveru WebDum.com. Mete zde nastavit, jakm zpsobem bude mon st soubory v adresi (bez omezen, pod heslem, zakzat pstup), a nadefinovat vlastn chybov strnky.

Soubor .htaccess lze editovat v libovolnm textovm editoru, kter umouje ukldn bez svch dicch znak (nap. Notepad - Poznmkov blok). Neexistuje-li soubor .htaccess vytvote jej, nzev vak mus pesn odpovdat, a to vetn prvn teky velikosti psmen. Nastaven souboru .htaccess plat pro adres, v nm je soubor umstn, a dle se dd do vech podadres.

Chybov hlen

Nastaven vlastnch chybovch hlek provedete zapsnm nsledujcho dku do souboru .htaccess:

ErrorDocument chyba_cislo /soubor.html

msto chyba_cislo a /soubor.html doplte poadovan kd chyby a nzev souboru vetn cesty.

Nejastj chybov kdy:

400
Bad request Chybn poadavek
401
Authorization required Poadovna autorizace
403
Forbidden Nepovolen pstup
404
Wrong page Neplatn strnka / Neexistujc strnka
500
Internal Server Error Intern chyba serveru

 

V�echny ceny jsou kone�n�. Provozovatel nen� pl�tce DPH.