Webmail Provozní informace

Elektronická pošta

Server WebDum.com poskytuje e-mailové služby v rámci každého webhostingového programu (příp. balíčku služeb). Nabízíme dvě základní možnosti přístupu k Vašim e-mailům:

Webové rozhraní

Webové rozhraní SquirrelMail, které používá server WebDum.com, patří k nejlepším webovým aplikacím svého druhu. Do webového poštovního rozhraní se buď dostanete kliknutím na odkaz na našich stránkách, nebo přímo pomocí snadno zapamatovatelné adresy webmail.webdum.com.

Pro přístup k Vaší elektronické poště používáme zásadně zabezpečené spojení. Proto pokud se přihlašujete poprvé přes aplikaci Internet Explorer, zobrazí se informační okno jako na následujícím obrázku:

Můžete buď přímo stisknout tlačítko Ano, nebo kliknout na tlačítko Zobrazit certifikát a v nově otevřeném okně kliknout na tlačítko Nainstalovat certifikát... Bude-li na Vašem počítači nainstalovaný certifikát, nebude Vás již přístě prohlížeč obtěžovat dotazem, šifrované spojení zůstane samozřejmě zachováno. Používate-li jiné prohlížeče (např. Mozilla, Opera), je postup zpravidla velmi podobný.

Na úvodní obrazovce (následující obrázek) vyplňte

  • Jméno - CELÁ e-mailová adresa ve tvaru <účet>@<vašedoména.cz> , tedy např. pepik@pepikovadomena.cz nebo reditel@mojevlastnifirma.com,
  • Heslo - heslo přiděleném správcem e-mailových účtů na Vaší doméně.

Další ovládání je již zcela analogické běžným webmailovým rozhraním.

E-mailový klient

Při použití Vašeho e-mailového klienta (např. Microsoft Outlook Express, Evolution) se můžete rozhodnout pro použití jednoho ze dvou oblíbených rozhraní POP3 a IMAP. Obě rozhraní je navíc možno provozovat v nezabezpečeném i zabezpečeném režimu (POP3s, IMAPs). Pokud chcete zabránit zneužití své pošty, vždy používejte zabezpečené spojení.

Rozhraní POP3 je jednodušší a historicky starší protokol, který je určen pouze pro stahování pošty. Zařazení a roztřídění do složek se provede až po stažení zpráv na lokálním disku počítače. Pokud použijete pokročilejší rozhraní IMAP, můžete si na severu vytvořit vlastní systém složek a jednotlivé maily mezi nimi libovolně přesouvat (pomocí svého e-mailového klienta). E-maily zůstávají při použití IMAP protokolu na serveru a nekopírují se celé na počítač - stáhnou se pouze záhlaví a tělo mailu (text) bude staženo až ve chvíli, kdy si budete chtít zprávu přečíst. Jak rozhraní POP3, tak IMAP (včetně zabezpečených verzí) mají všichni uživatelé k dispozici.

Při použití klienta Outlook Express vyberte v menu Nástroje položku Účty... V nově otevřeném okně klikněte na tlačítko Přidat a dále Pošta...

Otevře se Průvodce připojením k Internetu, který Vás provede nastavením e-mailového účtu. Vyplňte položky Zobrazované jméno a E-mailová adresa. Při třetím kroku vyplňte položky podle vzoru na následujícím obrázku.

  • Typ serveru příchozí pošty - zvolte POP3 nebo IMAP libovolně dle svého výběru.
  • Server příchozí pošty - zde zadejde mailer.<vašedoména.cz>, kde místo vašedoména.cz napište skutečné jméno vaší domény, tedy uveďte např. mailer.mojefirmicka.cz.
  • Server odchozí pošty (SMTP) - pokud jste si objednali s našimi službami i provoz SMTP serveru, vyplňte stejný název serveru jako u Serveru příchozí pošty (např. mailer.mojefirmicka.cz); pokud používáte jiný SMTP server (např. firemní, nebo SMTP server providera Vaší sítě) vyplňte příslušný název serveru.

Na další stránce budete dotázáni na Uživatelské jméno a Heslo. Uživatelské jméno je Vaše PLNÁ e-mailová adresa, tedy např. jardik@jardik.blacksuns.net a Heslo je přístupové heslo, které Vám přiřadil správce poštovních účtů (případně jste si heslo sami nastavili).

Nyní jste zpět v seznamu e-mailových účtů. Klikněte na tlačítko Vlastnosti a zde na kartu Servery. Pokud jste si u nás objednali SMTP server, klikněte na položku Server požaduje ověření a potom na tlačítko Nastavení. Vyberte Přihlašovat se jako a do polí Název účtu a Heslo vyplňte hodnoty, které jsme Vám zaslali e-mailem.

Pro zprovoznění šifrovaného (zabezpečeného) režimu klikněte v tomtéž okně na kartu Zabezpečení a zde zaškrtněte položku Tento server vyžaduje zabezpečené připojení umístěnou pod Příchozí pošta (IMAP, resp. POP3)

Při použití klienta Thunderbird 11 postupujte s nastavením takto:

Nyní již můžete pracovat s Vaším klientem tak, jak jste zvyklí. Tento návod byl vytvářen pro Outlook Express a Thunderbird, ale podobným způsobem je možné provést nastavení i na jiném e-mailovém klientu (např. Microsoft Outlook, Evolution).

Všechny ceny jsou konečné. Provozovatel není plátce DPH.
WebDum.com © 2004