Webmail Provozní informace

Kopírování souborů na server a ze serveru

Server WebDum.com poskytuje dva základní způsoby přístupu na server pro manipulaci s daty (kopírování souborů na server a ze serveru) :

 • FTP - File Transfer Protocol
 • SFTP - SSH File Transfer Protocol

Protokol FTP je populární a efektivní nástroj pro přenos dat mezi serverem a klientským počítačem, bohužel veškerá přenášená data jsou nezabezpečná a tedy snadno čitelná cizím lidem. Tuto nehezkou vlastnost protokolu FTP odstraňuje SFTP, což je vlastně jenom šifrované FTP. Důrazně doporučujeme používat pouze SFTP. Protokol FTP zůstává na našem serveru pouze z důvodů kompatibility, aby mohli ke svým datům přistupovat i zákazníci, kterým např. správce podnikové sítě neumožní použití jiného protokolu než FTP.

Pro přístup na server WebDum.com pomocí protokolu SFTP můžete použít některý z uvedených programů:

 • WinSCP - vynikající klient ve stylu Total (Windows) Commander. Program je volně šiřitelný a plně počeštěný, pouze pro platformu Windows . WinSCP je program, který Vám můžeme vřele doporučit.
 • FileZilla - uživatelsky přívětivý program opět pouze pro platformu Windows.
 • Secure FTP Plugin - plugin pro Total (Windows) Commander. S některými verzemi mohou být problémy.
 • gFTP - výborný klient pro Linux, který zvládá SFTP i FTP.

Pro přístup přes nezabezpečený protokol FTP existuje plejáda nejrůznějších programů, jmenujme alespoň

 • Total Commander - dříve známý jako Windows Commander. Vynikající program pro správu souborů.
 • gFTP - linuxový klient pro přístup k vzdáleným souborům přes protokoly FTP a SFTP.

Stručný návod k použití WinSCP

Po spuštění se na obrazovce objeví okno podobné následujícímu obrázku.

Vyberte v nabídce vlevo položku SSH. Okno je zachyceno na dalším obrázku.

V tomto okně zaškrtněte volbu pouze 2 (Preferovaná verze protokolu SSH). Pokračujte kliknutím na položku Spojení v levém menu. V dalším okně zaškrtněte ve výběru protokolu volbu SFTP a dále zadejte přihlašovací údaje:

 • Hostitel: jako hostitele zadávejte webdum.com
 • Číslo portu: nechejte (případně nastavte) hodnotu 22
 • Uživatelské jméno: přihlašovací jméno, které naleznete v e-mailu potvrzujícím zprovoznění služeb
 • Heslo: opět naleznete v e-mailu potvrzujícím zprovoznění služeb

Chcete-li, aby se zadané informace uchovaly i pro Vaše budoucí přihlášení, klikněte na tlačítko Uložit a zvolte vhodný název. Pozor, ukládání informací nemusí být bezpečné a jiní uživatelé Vašeho počítače tak mohou získat přístup k Vašim datům na serveru WebDum.com.

Nyní už stačí jen stiknout tlačítko Přihlásit a po zobrazení několika informačních hlášek získáte přístup do svého domovského adresáře na serveru WebDum.com.

Další ovládání programu WinSCP je prakticky totožné se známými souborovými manažery, jako například Total (Windows) Commander, Norton Commander, M602, Midnight Commander apod. Uveďme základní klávesové zkratky:

 • <TAB> - přepínaní panelů
 • <Insert> - vybírání souborů a adresářů
 • F5 - kopírování
 • F6 - přesouvání
 • F7 - vytváření adresářů
 • F8 - mazání

Při dalším spuštění WinSCP můžete buď provést znovu všechna nastavení, jak je uvedeno v tomto návodu, nebo pouze vybrat již uložené spojení a klepnutím na tlačítko Připojit toto spojení navázat.

 

Změna práv souboru

Program WinSCP umožňuje i změnu práv pro přístup k jednotlivým souborům. Ačkoli zpravidla nebude třeba práva jakkoli měnit, v některých případech je vhodné nastavení přístupových práv nutností (například pro některé redakční systémy).

Pro zobrazení a změnu práv klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor či adresář a vyberte položku Vlastnosti.

Zobrazí se okno, kde zaškrtnutím vhodných políček nastavíte práva na požadované hodnoty.

 

Všechny ceny jsou konečné. Provozovatel není plátce DPH.
WebDum.com © 2004