Webmail Provozní informace

Zmny na MySQL

Upozorujeme vechny uivatele, aby nadle nepouvali jako jmno db serveru pro MySQL "localhost" a dsledn uvali jmno mysql_host, protoe 2.7. dochz k oddlen fyzickch stroj db server a webserver. Pro ppadn problmy jsme Vm k dispozici na adrese info@webdum.com.

V�echny ceny jsou kone�n�. Provozovatel nen� pl�tce DPH.