Webmail Provozní informace

Domny

Nedlnou soust na nabdky internetovch slueb je innost zamen na sprvu domn. Poskytujeme sluby v tchto oblastech:

Registrace novch domn 2. du
Prodlouen registrace stvajcch domn 2. du
Kompletn sprva domn 2. du vetn veden DNS zznam

Registrace a prodlouen domn 2. du

K datu 27.5.2013; ceny jsou uvedeny v. DPH.

Domna
Registrace
na 1 rok
Prodlouen
o 1 rok
.CZ 180,- 200,-
.EU * 160,- 160,-
.COM 335,- 335,-
.BIZ 270,- 270,-
.NET 335,- 335,-
.ORG 335,- 335,-
.INFO 350,- 350,-
.NAME 385,- 385,-
.SK 375,- 440,-

*) Registrace domn .eu provd akreditovan registrtor INTERNET CZ, a.s.
EU - obnoven z karantny - 145K
EU - trade (zmna majitele) - 200K

Domny .SK si mohou registrovat jen firmy se sdlem nebo pobokou na Slovensku a oban Slovensk republiky star 18-ti let.

Sprva domn

Zkladn sprvu domn provdme naim zkaznkm zdarma (s vjimkou hostingovho programu Budka - cenu rozen o veden DNS naleznete v doplkovch slubch). Vce o sprv domn se mete dost v tomto dokumentu.

V�echny ceny jsou kone�n�. Provozovatel nen� pl�tce DPH.