Webmail Provozní informace

Doplkov sluby

Chyb-li ve Vm v na zkladn nabdce nkter sluby, vme, e je zde naleznete. Zpoplatnny budou jen ty sluby, kter standardn nejsou zahrnuty v zkladn nabdce.

Webhosting

Prostor na disku
Sluba
Cena
(1 msc)
+ 100 MB 11,-
+ 200 MB 20,-
+ 300 MB 28,-
+ 500 MB 48,-
+ 1000 MB 89,-
+ 2000 MB 165,-
+ 5000 MB 390,-
Limity penosu
Sluba
Cena
(1 msc)
Traffic +30 GB/msc 160,-
Traffic +60 GB/msc 365,-
Traffic +100 GB/msc 825,-
Softwarov vybaven, databze
Sluba
Cena
(1 msc)
Statistiky 5,-
CGI/Perl 10,-
SSI 7,-
PostgreSQL (1 databze) 10,-
Dal databze MySQL 7,-
Dal databze PostgreSQL 7,-
Jednorzov obnova uivatelskch dat (www, pota) 390,-
Jednorzov obnova databze 190,-
Elektronick pota
Sluba
Cena
(1 msc)
1 schrnka navc 3,-
SMTP 7,-

Domny

Sluba
Cena
(1 msc)
Vlastn IP adresa 115,-
Veden DNS zznam 7,-

Dal sluby

Sluba
Cena
Zasln "paprov" faktury 35,-
Certifikt o vlastnictv domny 120,-

 

V�echny ceny jsou kone�n�. Provozovatel nen� pl�tce DPH.