Webmail Provozní informace

Specializovan hostingy

Potebujete nejen "hol" webov prostor, ale tak njak vybaven? Pak je toto vhodn nabdka pro Vs. Nabzme Vm monost spolu s hostingem zskat i pomoc pi vytvoen Vaich strnek. Jednak si mete zajistit nai podporu jako takovou a jednak Vm meme dodat V webov prostor s pedinstalovanmi programy vhodnmni ke zvejovn fotografi, publikaci lnk, dokumentacm ap.

Chceme Vm poskytnout to, co potebujete a proto je nsledujc seznam spe ne konenm vtem pouze doporuenm. Nevhejte ns kontaktovat a zeptat se na dal produkty. Rdi Vm pomeme a zodpovme otzky. Co vm tedy meme nabdnout?

Gallery 2
je jednou z nejlepch internetovch galeri - program, kter Vm umon vytvet vlastn galerie fotografi.
WordPress
je redakn systm zamen na estetiku, webov standardy a pouitelnost.
Blog:CMS
je velmi dobr software pro vytven blog.
Drupal
je populrn systm pro sprvu obsahu (Content Management System - CMS).
DokuWIKI
je jednodue pouiteln a vynikajc wiki zamen pedevm na vytven dokumentace.

Co obsahuje tato sluba?

Je to celkem prost - dostanete od ns nainstalovan a k pouit pipraven programy s logalizac v etin (peloen). Voliteln si pak mete zajistit dal sluby jako nap. pravideln aktualizace, pomoc pi een problm ap.

... a nakonec - co m to bude stt?

Vzsad jsem se rozhodli pro zavdc ceny a nastavili je takto:

195K - prost instalace.
125K - ron aktualizace.

Dle jsem se rozhodli, e ostatn mon sluby budeme eit individuln a podle Vaich poteb a cenu nastavne po vzjemn dohod.

V�echny ceny jsou kone�n�. Provozovatel nen� pl�tce DPH.